Koulutukset

S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op, lv. 2022-2023 (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– tuntee S2-opetuksen kielitaitotavoitteet sekä kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa;
– tuntee keinot, jolla opettaja pystyy tukemaan S2-oppijaa saavuttamaan tavoitteensa.

Koulutuksen sisältö
S2-opetuksen kielitaitotavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä, kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa (mm. varhais-, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, kotoutumiskoulutus, vapaan sivistystyön oppilaitokset).

Opintojakso sisältyy Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op-perusopintokokonaisuuteen, ja on vaihtoehtoinen opintojaksojen Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus (5 op) ja Harjoittelu (5 op) kanssa.

Suoritustapa: Tiedonhakutehtävät, keskustelutehtävät pienryhmissä lähdekirjallisuuden pohjalta, suunnittelutehtävät ja arviointiharjoitukset sekä kirjallinen lopputyö. Opintojakso toteutetaan aikataulutettuna verkkokurssina Moodlessa.

Toteutustapa: Aikataulutettu verkkokurssi Moodlessa.

Oppimateriaali: Moodle-ympäristön kurssimateriaali, joka sisältää mm. opetussuunnitelmia, arvioinnin oppaita ja apuvälineitä (mm. kielitaidon taitotasojen yleiseurooppalainen viitekehys) kokeita ja testejä sekä tekstinäytteitä arviointiharjoituksiin (mm. oppijakorpukset) sekä tutkimuskirjallisuutta.

Arviointi
Tehtävien ja lopputyön numeerinen arviointi 0–5.

Aika

30.08.2022 – 31.07.2023

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18:30 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen