Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ruoanvalinta ja syömiskäyttäytyminen 5 op

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää keskeiset syömiskäyttäytymistä ja ruoanvalintaa kuvaavat käsitteet ja ilmiöt sekä tehdä johtopäätöksiä siitä, miten ne käytännössä ilmenevät. Hän osaa tulkita syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan sekä niiden kehittymiseen vaikuttavia kognitiivisia, sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä sekä tehdä johtopäätöksiä niiden merkityksestä terveyden, hyvinvoinnin ja elintapojen kannalta. Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä ruoan ominaisuuksien merkityksestä syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan, tunnistaa syömiskäyttäytymistä ja ruoanvalintaa tutkivan tutkimuksen erityispiirteitä ja tehdä
johtopäätöksiä eri tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta syömiskäyttäytymisen sekä ruoanvalinnan tutkimiseen, tunnistaa henkilökohtaisen ruokasuhteen eri puolia ja osaa tulkita yksilöllisten, elämänaikaisten kokemusten vaikutusta henkilökohtaiseen ruokasuhteeseen ja sen kehittymiseen sekä osaa tulkita henkilökohtaisen ruokasuhteen merkitystä ammatillisissa kohtaamisissa.

Aika

15.01. – 15.03.2024

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson aikana käsiteltäviä aiheita:

• syömiskäyttäytymistä ja ruoanvalintaa kuvaavat keskeiset käsitteet ja mallit
• ruokasuhde ja ruokasuhteen pedagoginen viitekehys
• syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan vaikuttavat kognitiiviset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät
• ruoan ominaisuuksien vaikutus syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan
• syömiskäyttäytymisen ja ruoanvalinnan tutkimus

Suoritustapa

Oppimistehtävät verkossa ja verkkokeskustelut, luentotallenteet, Moodletentit, harjoitukset ja
seminaarit (kontaktiopetus). Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Arviointi

Opintojakson oppimistehtävät sekä Moodletentti arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Kirjallisuus

• Sinikallio Sanna (toim.) Terveyden psykologia. PS-kustannus, 2019 (soveltuvin osin)
• Dovey TM. Eating behaviour. Open University Press. 2010 tai uudempi (soveltuvin osin)
• Heshmat Shahram. Eating behavior and obesity – behavioral economics strategies for health
professionals. New York: Springer Pub. Co. 2011 (tai uudempi) (soveltuvin osin)
• Ogden Jane. Health psychology. London: MsGraw-Hill. 2019 (tai uudempi) (soveltuvin osin)

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen 3. vuosikurssin
opiskelijoille.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

25.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 25.12.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen