Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet 5 op (syksy 2022-kevät2023) verkko-opinnot

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
– osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
– osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
– osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa

Koulutuksen sisältö
Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät Moodlessa sekä verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.) Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Opettaja
yliopisto-opettajat Heli Virtanen ja Liisa Tammela

Arviointi
Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksyminen edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

Opetuksen aika ja paikka
Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 2022-2023 aikana kaksi kertaa, valitse sinulle sopiva ajankohta. HUOM. Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille muille perusopintojen opintojaksoille eli aloita perusopintosi tällä opintojaksolla.

Syksy 2022: 1.9.-21.10.2022.

Kevät 2023: 9.1.-17.3.2023.

Aika

01.09. – 21.10.2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 9.1.2023 alkavaan toteutukseen viimeistään 4.12.2022.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella opintojakson keston ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

04.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen