Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet 4 op, verkko-opinnot (lv. 2021-2022)

Aika

30.08.2021 – 07.03.2022

Syksyn 2021 toteutus: 30.8.-1.11.2021. Verkkoluennot heti opintojakson alussa parina arki-iltana, tarkemmat päivät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin (luennot myös tallennetaan).

Kevään 2022 toteutus: 10.1.-7.3.2022. Verkkoluennot heti opintojakson alussa parina arki-iltana, tarkemmat päivät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin (luennot myös tallennetaan).

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kenttään osallistutko syksyn 2021 vai kevään 2022 toteutukseen.

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuosikset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkoluennot 6 t, verkkotallenteet ja harjoitustehtävät Moodlessa sekä verkkotentti (verkkoluennot myös tallennetaan), verkkotyöskentely osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (huom! Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden) 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/ 3. Lisäksi luentomateriaalit ja muu verkossa oleva materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopiston opintojakson keston ajaksi.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

11.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Mikäli osallistut syksyn 2021 toteutukseen, voit perua osallistumisen maksutta jos teet sen viimeistään 11.8.2021.

Mikäli osallistut kevään 2022 toteutukseen, voit perua osallistusemin maksutta jos teet viimeistään 20.12.2021.

Jos peruutus tehdään em. määräaikojen jälkeen perimme koko koulutusmaksun, mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan.

Tee peruminen kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen