Koulutukset

Ravitsemustiedon yhdistäminen ja soveltaminen käytäntöön 4 op, verkko-opinnot, lv. 2021-2022

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravinnon merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä osaa soveltaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa ravitsemusohjauksessa.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Ravintoaineet ja niiden vaikutukset elimistössä. Ravinnon ja terveyden väliset yhteydet. Ravitsemushoidon perusteita. Asiakaslähtöinen ohjaus.

Suoritustapa

Oppimistehtävät Moodlessa, verkkotyöskentelyn osuus 100 %.

Oppimistehtävät Moodlessa saatavilla seuraavina vaihtoehtoisina ajankohtina:

Syksy 2021: syyskuu ja marraskuu
Kevät 2022: helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu

Oppimistehtävän kysymykset ja ohjeet lisätään Moodleen annettuina päivinä. Opiskelijalla on 4 viikkoa aikaa tehdä oppimistehtävät, jotka palautetaan Moodleen määräaikaan mennessä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Kirjallisuus

Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopiston opintojakson keston ajaksi.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Tarkentuu

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisen veloituksetta 14 vuorokauden kuluttua ilmoittautumisesta.

Jos peruutus tehdään em. määräajan jälkeen perimme koko koulutusmaksun, mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan.

Tee peruminen kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Kuuluu kokonaisuuteen