Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemustiedon syventävä kirjatentti 5 op

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena kerrata ja päivittää tiedot keskeisiltä ravitsemustieteen kandivaiheen
opintojaksoilta.

Aika

01.09.2023 – 31.05.2024

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op.

Suoritetaan aineopinnoista viimeisenä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa.
Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Ravinnon vaikutus ja tehtävät elimistön elinten toiminnassa. Syömisen säätely. Ruuan laadun vaikutus suolistomikrobiston toimintaan ja suolistomikrobiston merkitys ruoansulatuksessa.

Suoritustapa

Moodle-ympäristössä tehtävä verkkotentti.

Moodletentti toteutetaan neljä kertaa vuodessa, lukuvuonna 2023-24 jakson voi tenttiä seuraavina ajankohtina:

• 01-09.09.2023
• 08-14.12.2023
• 10-17.03.2024
• 24-31.05.2024

Opintojakso tehdään aineopintojen lopussa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5.

Kirjallisuus

Luento- ja muu oppimateriaali seuraavilta opintojaksoilta: ravitsemustieteen perusteet ja
ravintofysiologia sekä kirjan Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista) seuraavat osiot: Suomalainen ruoka
(sivut 16-69), Ravitsemusfysiologia (sivut 70-260) ja Ravitsemus kansansairauksien ehkäisyssä
(sivut 373-425 eli kappaleet sydän- ja verisuonitautien ehkäisy ja riskitekijöiden lääkkeetön hoito & lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisy, lihavuus sairautena ja sen hoito).

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen 3. vuosikurssin
opiskelijoille.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

01.05.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 01.05.2024 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen