Koulutukset

Ravitsemustiede perusopinnot 26 op, keväällä 2021 alkava opetus, verkko-opinnot

Kuvaus

Aloittaessasi opinnot kevätlukukaudella 2021 sinulle myönnetään opinto-oikeutta 31.7.2022 asti. 1.8.2021 alkaen opintoja on jatkettava uusien, lv. 2021-2022 tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opinnot suoritetetaan oppimisympäristö Moodlessa. Jaksoille on ilmoittauduttava myös Weboodissa. Katso tarkemmat ohjeet Moodlesta.

Perusopintojen opintojaksot ja tällä hetkellä tiedossa olevat aikataulut ovat alla. Klikkaa jakson nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot. Lukuvuoden 2021-2022 aikataulut julkaistaan loppukeväästä.

Ravitsemustieteen perusteet 4 op ( 11.1.-8.3.2021)

Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op (lukuvuosi 2021-2022)

Ravitsemus ja liikunta 4 op ( 4.1.-1.3.2021 tai lukuvuosi 2021-2022)

Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op (15.2.-19.4.2021 tai lukuvuosi 2021-2022)

Ravitsemusfysiologia 3 op (5.4.-1.6.2021 tai lukuvuosi 2021-2022)

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op (22.2.-5.4.2021 tai lukuvuosi 2021-2022)

Ravintolisät 4 op (19.4.-7.6. tai lukuvuosi 2021-2022)

Aika

11.01.2021 – 31.07.2022

Paikka

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina kokonaisuudessaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Opintopisteet

26 op

Sisältö

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin,ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemuskeen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle kesäyliopistoon 6.1.2021 mennessä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetetään infokirje ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Infokirjeessä on lisätietoa opintojen aloitukseen liittyen.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäisille opintojaksoille, teethän sen suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ylläolevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 270 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

Opinto-oikeutta myönnetään 3 lukukautta.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

26.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Ilmoittautuminen Itä-Suomen avoimeen yliopistoon on sitova. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. Maksua ei palauteta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: