Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ravitsemuspolitiikan keskeiset keinot ja toimijat Suomessa ja kansainvälisesti, osaa esitellä ja selittää Suomessa eri väestöryhmille annetut ravitsemus-, ruoka- ja ruokailusuositukset sekä osaa suunnitella ravitsemuspoliittisia toimia edistää tervyttä ja hyvinvointia eri kohderyhmissä ja väestötasolla.

Aika

04.09. – 20.10.2023

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson aikana käsiteltäviä aiheita:

• Ravitsemuspolitiikka Suomessa (normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus; valtakunnallinen ja (maa)kunnallinen taso, kolmas sektori)
• Ravitsemus-, ruoka- ja ruokailusuositukset eri kohde- ja ikäryhmissä
• Kansainvälinen ravitsemuspolitiikka

Suoritustapa

Oppimistehtävät verkossa ja verkkokeskustelut, luentotallenteet ja luennot (saatavilla tallenteet), Moodletentit ja soveltava tehtävä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opintojakso mahdollista suorittaa kokonaisuutena verkossa.

Oppimistehtävät verkossa ja verkkokeskustelut (hyv-hyl), Moodletentit ja soveltava tehtävä
(arvosana 0-5).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

• https://stm.fi/ravinto
• https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/
• Sihto ym. (toim.) Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. THL, 2013 (soveltuvin osin)
• Ravitsemus-, ruoka- ja ruokailusuositukset (viimeisimmät versiot):
– Suomalaiset ravitsemussuositukset, VRN 2014.
– Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille, THL 2019.
– Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, THL 2018
– Syödään ja opitaan yhdessä -Kouluruokailusuositus, VRN 2017.
– Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta: ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin,VRN 2019
– Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus, VRN ja KELA, 2021
– Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. VRN 2020.
– Ravitsemushoitosuositus. VRN ja THL 2023
• Hughes R, Margetts BM. Practical Public Health Nutrition. Wiley-Blackwell 2011 (https://primo.uef.fi/permalink/358FIN_UOEF/10iob6c/alma9912486253705966) (soveltuvin osin)

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen 2. vuosikurssin
opiskelijoille.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 14.08.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen