Koulutukset

Ravitsemusfysiologia 3 op, verkko-opinnot (kevät 2022)

Aika

21.03. – 09.05.2022

21.3.-9.5.2022

Opintojakso on mukana Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa (OAHOT) -tutkimushankkeessa ja on siten veloitukseton osallistujalle. Opintojaksolla ei ole käytössä Moodlea vaan opiskelu tapahtuu eri verkkoympäristössä.

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Esitiedot

Suositellaan Ravitsemustieteen perusteet 4 op tai vastaavat tiedot

Tavoite

Opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet ja -luennot, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: 1. Verkosta löytyvä materiaali. 2. Soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (huom! Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden)

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kouluttajat

Dos. Jyrki Virtanen

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopiston opintojakson keston ajaksi.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakso on veloitukseton.

Ilmoittautumiset

13.02.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen