Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemus ja elintavat 5 op, kevät 2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin, tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta sekä analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa. Hän osaa perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle, arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta sekä perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita. Opiskelija osaa selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle, perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa, vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet sekä perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet.

Aika

18.03. – 31.05.2024

Ilmoittautuminen avautuu marraskuussa 2023, tieto päivitetään myöhemmin.

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusteet tulee suorittaa ennen opintojakson arviointia.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson aikana käsiteltäviä aiheita:

• Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin.
• Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen.
• Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille.
• Lihavuus ja painonhallinta.
• Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi.
• Työ ja ravitsemus.

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa; luentotallenteet ja oppimistehtävät sekä verkkotentti. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5.

Kirjallisuus

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.
(löytyy Oppiportista).

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu ravitsemustieteen perusopintokokonaisuuteen 2023-2024.

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 2023-2024 aikana kaksi kertaa, valitse sinulle sopiva ajankohta.

Syksy 2023: 23.10.- 13.12.2023

Kevät 2024: 18.3.-31.5.2024

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen ravitsemustieteen 2. vuosikurssin
opiskelijoille.

Jos olet jo suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen opintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta (aikaisempi suoritus ei voi olla yli 5 vuotta vanha). Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta eli muistathan hakea
mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi päättyy.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen