Koulutukset

Ravintolisät 4 op, verkko-opinnot (lv. 2021-2022)

Aika

11.10.2021 – 06.06.2022

Syksy 2021: 11.10.-29.11.2021
Kevät 2022: 18.4.-6.6.2022

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kenttään osallistutko syksyn 2021 vai kevään 2022 toteutukseen.

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa ravintolisistä ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinnassa ja liikunnassa. Opiskelija osaa ohjeistaa ja arvioida ravintolisien käyttöä sekä niihin liittyvää markkinointia. Opiskelija osaa arvioida ja verrata ravintolisiä koskevia väitteitä/lupauksia tutkimusnäyttöön peilaten.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Ravintolisien merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille, painonhallinta ja liikunta, ravintolisien käyttö, suosio ja markkinointi, lainsäädäntö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kouluttajat

Dos. Jaakko Mursu

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopiston opintojakson keston ajaksi.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

21.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Mikäli osallistut syksyn 2021 toteutukseen, voit perua osallistumisen maksutta jos teet sen viimeistään 21.9.2021.

Mikäli osallistut kevään 2022 toteutukseen, voit perua osallistusemin maksutta jos teet viimeistään 30.3.2022.

Jos peruutus tehdään em. määräaikojen jälkeen perimme koko koulutusmaksun, mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan.

Tee peruminen kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Kuuluu kokonaisuuteen