Koulutukset

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammatilliset opinnot 40 op – Solution Focused Art®

Kuvaus

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto.

Alfa Partners Academy kouluttaa Solution Focused Art® -ratkaisukeskeisiä kuvataideterapeutteja. Koulutus jakautuu 20 op menetelmä-/ohjaajakoulutukseen, josta saa ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajan pätevyyden sekä ammatilliseen linjaan 40 op, josta saa ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin pätevyyden.

Aika

10.11.2022 – 18.01.2024

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetuspäiviä Lahdessa 15 kpl ja reaaliaikaisia etäopetuspäiviä Zoomin kautta 6 kpl.

Opetuspäivät:

2022
10.-11.11.
15.-16.12.

2023
19.1. (zoom)
20.1.
9.2. (zoom)
16.3.
20.-21.4. (zoom)
11.-12.5.
3.8.
7.9. (zoom)
8.9.
12.-13.10.
16.11.
17.11. (zoom)
14.12.

2024
18.1.

torstaisin-perjantaisin tai torstaisin klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Etäopetuspäivät Zoomissa

Kohderyhmä

Koulutus sopii terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai taidealan ammattilaisille työn ohella suoritettavaksi ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Ammatillisten opintojen aloittaminen edellyttää taideterapian perusopintojen Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja-/menetelmäkoulutuksen (Solution Focused Art® 20 op) suorittamista ennen koulutuksen alkua.

Myös psykoterapeutit tai psykologit voivat hakeutua koulutukseen, mikäli heillä on riittävä osaaminen kuvataiteesta tai kuvallisista työmenetelmistä (ei edellytä perusopintojen suorittamista).

Tavoite

Koulutuskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana. Koulutus antaa valmiuksia yksilökuvataideterapian sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen potilastyössä.

Sisältö

1. Ratkaisukeskeiset asiakastyömenetelmät II 3 op
• Portaat ja muutoksen mahdollisuudet
• Poikkeuskysymys
• Vastoinkäymisiin varautuminen
• Hyödyntäminen
• Ulkoistaminen
• Energisoivat unelmat ja visiointi
• Myönteinen perustelu, palaute ja kannustus

2. Kuvataiteen prosessointi 9 op
• Materiaalioppi ja työturvallisuus, kertaus peruslinjalta
• Luonto ja havainto (Utujoutsen osa kuvataiteessa)
• Myytit ja tarut
• Ammatillisen portfolion rakentaminen
• Oma taiteen tekeminen (itsenäinen ateljeetyöskentely)
• Kuvataideterapeutin työkalupakki
• Taidehistoria

3. Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen 3 op
• Ratkaisukeskeisen kuvataideterapia ammattina
• Utujoutsi – luonto, kuva ja oma keho kohteena

4. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapian teoria ja käytäntö 16 op
• Taideterapiaprosessi II
• Koulutusterapia:
o Perhe ja sukupuu, suvun merkitys ja vahvuudet
o Ratkaisukeskeinen unityöskentely
o 6. ikkuna, aistit ja intuitio kuvataideterapiassa
o Muistojen valokuvat
o Altistaminen ja kognitiivinen terapia
o Kirjahylly (tavoitteiden asettaminen)
o Musiikki ja kuvanmaalaus elämänkaariteoriaa hyödyntäen
o Seksuaalikurssi I
o Diagnoosit I ja II ja sairaudet käsitteinä, psykiatria
o Minimaailma (kriisit)
o Varjominä (psykodynaaminen)
o 50 ongelmaa
o Oma terapia eli koulutuspsykoterapia 80 h

5. Koulutustyönohjaus 2 op
a. Kliininen potilastyönohjaus 60 h ryhmämuotoinen
b. Koulutuksessa olevat psykoterapeutit (oma henkilökohtainen työnohjaus järjestettävä omakustanteisesti)

6. Opinnäytetyö 3 op

7. Kliininen potilastyöskentely 4 op
• 140 h kirjattua kuvataideterapian antamista potilaalle

Ammatilliset opinnot yhteensä 40 op

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja Hannele Ala-Keskinen, FM, kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja
Hanna Paatero, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK
Nina Sundberg, psykoterapeutti VET, taidepsykoterapeutti
Kirsi Ruuskanen, TTM, ammatillinen opettaja, kuvataideterapeutti
Tuuli Paltemaa, Lto, työnohjaaja, taideterapeutti (Gestalt), seksuaaliterapeutti
Tiina Kolehmainen, kuvataiteilija, taiteen opettaja
Tanja Kuoppala, Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja AMK

Suoritustapa

Koulutusohjelman laajuus on yhteensä 40 op. Koulutus on rakentunut opetuspäivistä sisältäen kuvataideterapiaa ja teoriaopetusta, kliinistä potilastyötä vähintään 140 h, koulutustaidepsykoterapiaa (omaa terapiaa) 80 h sekä koulutustyönohjausta 60 h. Itsenäinen opiskelu eli etäopiskelu muodostuu teoriaopetukseen ja työnohjaukseen valmistautumisesta, verkko-opiskelusta, opinnäytetyön tekemisestä, ammatillisesta porfoliosta, koulutustaidepsykoterapian itsenäisistä tehtävistä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä muista tehtävistä.

Koulutus on toteutettu Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry:n hyväksymällä koulutusohjelmalla.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Jari Salmela, Alfa Partners Academy, jari.salmela@alfapartners.fi, puh. 040 179 3322

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 10.10.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 11.10.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa kerro lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 14.10.2022. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus- tai taidealan perustutkinnon suorittaneille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Koulutusohjelman hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi toimia kuvataideterapeuttina ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti. Kuvataideterapiaa voi hyödyntää oman ammattinsa ohessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Jokainen Solution Focused Art ® – koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija on sitoutunut ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin.

Kuvataideterapeutti ei ole ns. nimikesuojattu ammatti. Tämän vuoksi kuvataideterapeutti saattaa kuulua Valviran valvonnan alle ainoastaan oman perusammattinsa rajoissa (kuten esimerkiksi psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja).

Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeinen, mutta koulutuksessa hyödynnetään integratiivisuutta, kuten psykodynaamisia teoriakäsit-teitä sekä kognitiivisia että perheterapeuttisia työskentelymenetelmiä.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa ihminen on vastuussa itsestään sekä valinnoistaan ja samalla hän pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja käsittelemään ongelmiaan. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ei ole ns. uskomus- tai vaihtoehtohoitomuotoja, vaan se nojaa tiiviisti lääketieteellisiin perusteisiin ja toimii osana kuntoutusporrasta. Kuvataideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio tukevat toisiaan asiakkaan ja kuvataideterapeutin välisessä vuorovaikutuksessa. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja edistää hyvinvointia ihmisen psyykkisellä ja fyysisellä toiminta-alueella. Tähän sisältyy mm. itsetuntemuksen lisääntyminen, tunteiden käsittelykyky, vuorovaikutustaidot kuten keskusteleminen ja puhumisen taidot sekä sosiaaliset taidot. Kuvataideterapia on yleensä osa asiakkaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Kuvataideterapeutti työskentelee yleensä lääkärin johtamassa kuntoutusportaassa. Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa voi toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai perhetaideterapiana eri ikä-, kohde- ja asiakasryhmille.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian keskeiset teemat ovat asiakaslähtöisyys, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen keskittyminen, voimavarojen hyödyntäminen sekä uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtaminen kuvallisen ja itseilmaisullisten keinojen avulla.

Hinta

4950 € sisältäen opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Opiskelija hankkii itse lähi- ja etäopetuksessa käytettävät taideterapiamateriaalit sekä itsenäisen ateljeetyöskentelyn materiaalit.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 6 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

09.11.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutukseen sitoutumisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon