Koulutukset

Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen syventävät opinnot 20 op

Kuvaus

Tässä koulutuksessa syvennetään ja vahvistetaan integratiivista voimavarakeskeistä työskentelyotetta erilaisten asiakasryhmien, yksilöiden ja ryhmien ratkaisukeskeisen ja tuloksellisen muutostyöskentelyn mahdollistamiseksi.

Koulutus on suunnattu eri toimialojen henkilöille, joilla on jokin aiempi ratkaisukeskeiseen viitekehykseen liittyvä peruskoulutus esim. ratkaisukeskeinen valmentaja/coach, psyykkinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus.

Aika

18.01. – 31.12.2024

Aloitus 18.-19.1.2024
Muut koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin

Koulutuspäivät noin klo 9-16. Aika tarkentuu myöhemmin.

Esitiedot

Ratkaisukeskeiseen viitekehykseen liittyvä peruskoulutus esim. ratkaisukeskeinen valmentaja/coach, psyykkinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija
– on harjaantunut ratkaisukeskeisen työotteen soveltamisessa ja osaa luontevasti ohjata
ratkaisukeskeistä muutosprosessia
– osaa tutkia ja arvioida omaa työskentelyä erilaisten asiakasryhmien muutoskumppanina
– on saanut erilaisia näkökulmia oman olemassaolevan käyttöteorian tueksi ja täydennykseksi
– osaa hyödyntää ammatillista tukea ja verkostoa
– osaa hyödyntää erilaisia toiminnallisia ja asiakasta aktivoivia menetelmiä työskentelyn tukena
– osaa hyödyntää saamaansa henkilökohtaista palautetta omassa työssään
– on perehtynyt täydentävään kirjallisuuteen

Opintopisteet

20 op

Sisältö

– Muutoskumppanin itsetuntemus, ammatillinen kasvu ja oman työn tutkiminen systemaattisesti
– Ratkaisukeskeisen työotteen muutosvoima
– Ratkaisukeskeinen minimalismi
– Muutostyöskentelyn vaiheet
– Integratiivinen ja kehollinen työote osana voimavarakeskeistä muutostyöskentelyä
– Asiakaslähtöisyyden huomioiminen muutostyöskentelyssä; henkilökohtainen oppimissuunnitelma
– Mentorcoach- ja työnohjaustapaamiset
– Demonstraatio-ohjaukset ja palautekeskustelut koulutuspäivissä
– Pienryhmätyöskentelyä
– Menetelmäworkshop

Kouluttajat

– Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kouluttajatyönohjaaja ja
työnohjaaja (Story), Team ja Executive Coach (ICF, PCC-taso), mindfulnessohjaaja
(MBSR)

– Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), EMDR I ja II

– Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen
lyhytterapeutti, kouluttajatyönohjaaja (STOry), coach ja tutkimusassistentti

Suoritustapa

Koulutus sisältää 7 lähipäivää ja 4 työnohjaus- ja mentorcoach-tapaamista

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat: pääkouluttaja Anita Hedman anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaumiset 11.12.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 12.12.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kentässä aiempi koulutuksesi.

Koulutukseen otetaan enintään 14 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

2000 euroa. Laskutetaan 3 erässä.
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

11.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutuspaikan vastaanottamisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.