Koulutukset

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö
Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Opetus ja suoritustavat: Verkkotallenteet ja oppimistehtävät

Oppimateriaali:

1) Verkkoluentojen luentomateriaali 2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teoksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17. 3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. 4) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 5) Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 6) Hirvihuhta, H. & Li-tovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6. Lisäksi muu mahdollinen Moodlesta löytyvä materiaali.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2022-2023 ovat:
Syksy 2022: 31.08., 31.10., 31.12.
Kevät 2023: 28.02., 30.04. ja 30.06.

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2022. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiospsykologian perusopintokokonaisuuteen 2022-2023.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen