Koulutukset

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 10 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.

Aika

26.01. – 08.06.2023

1. jakso: 26.1.2023
2. jakso: 13.–14.3.2023
3. jakso: 9.5.2023
4. jakso: 8.6.2023

klo 9.00-16.00 (5 kontaktiopetuspäivää verkossa, 40 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Zoom-verkkoalusta

Kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskisestä työotteesta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa käyttöön? Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentajaminän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.

Sisältö

Verkkokoulutuspäivien sisältö

Jokaisella kontaktijaksolla asiantuntija-alustus, ryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia.

1. jakso
• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen

2. jakso
• Perhe…mikä perhe on?
• Perhevalmennustyön prosessi
• Narratiivisuus; perheen tarina

3. jakso
• Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
• Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen

4. jakso
• Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
• Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
• kirjalliset välitehtävät
• vertaisryhmätyöskentely
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Kouluttajat

Koulutuksen pääkouluttajana toimii
yhteisöpedagogi (AMK), ekspressiivinen taideterapeutti, mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry Teija Paajanen.

Koulutuksessa vierailee lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, Zoom-verkkoalustaa hyödyntäen. Opetus on reaaliaikaista, eikä sitä tallenneta.

Lisätietoja

Riikka Harju, puh. 050 541 8084 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 5.1.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautuslomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 6.1.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

1300 €, hinta sisältää opetuksen ja sähköisen opetusmateriaalin. Koulutusmaksu laskutetaan oletusarvoisesti kahdessa erässä.

Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 4 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

27.01.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon