Koulutukset

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus 10 op

Kuvaus

Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC -menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. Sitä käytetään erityisesti kriittisissä tilanteissa, joissa ihmisten välistä kommunikaatiota on poikkeuksellisen vaikeaa saada toimimaan.

Aika

17.08.2021 – 21.04.2022

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

17.–19.8.2021
5.–7.10.2021
23.–25.11.2021
11.–13.1.2022
8.-10.3.2022
19.–21.4.2022

Opetus klo 9-18 välillä. Kellonajat tarkentuvat.

Paikka

Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Koulutus pyritään toteuttamaan ensijaisesti lähiopetuksena. Mikäli koronatilanne estää lähiopetuksen järjestämisen toteutetaan koulutus verkon kautta.

Kohderyhmä

Opettajat, ohjaajat, esimiehet, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, sovittelijat, HR-työntekijät. Kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Sisältö

Osa 1, 17.–19.8.2021
• ennakkotehtävä
• Nonviolent Communication – tausta ja tavoite
• ihmiskäsitys ja perusolettamukset
• rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
• 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
• havaintojen erottaminen tulkinnoista
• leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 2, 5.–7.10.2021
• empatia käsitteenä ja käytännössä
• sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
• tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
• vihan käsitteleminen
• palautteen antaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, 23.–25.11.2021
• yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
• haasteellisen viestin vastaanottaminen
• pyyntöjen esittäminen
• ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
• EIn sanominen ja kuunteleminen
• pelottavan viestin kertominen
• TRE (Trauma Releasing Exercises) – stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 4, 11.–13.1.2022
• keskeyttäminen yhteyttä vaalien
• ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
• syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
• häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
• voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 5, 8.-10.3.2022
• sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen
• ristiriitoihin suhtautuminen
• sovittelijan työkalupakki
• valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
• Mindfulness-meditaatio
• TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 6, 19.–21.4.2022
• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
• elämämme strategiat
• toimintamallit kriisitilanteissa
• sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
• itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
• kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
• teoriaa ja harjoituksia

Kouluttajat

Hanna Savanna, kansainvälisesti sertifioitu Nonviolent Communication (NVC) vuorovaikutustaitojen kouluttaja (CNVC Certified NVC Trainer) ja sovittelija. Lisäksi koulutuksen aikana toimivat välillä jo valmistuneet ohjaajat assistentteina

Lisätietoja

Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.8.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kesäyliopisto informoi ilmoittauneille koulutuksen toteutumisesta heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutukseen otetaan enintään 24 opiskelijaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Tutustu koulutukseen myös kouluttajan omilla nettisivuilla: https://savannaconnexions.fi/koulutukset/rakentavan-vuorovaikutuksen-ohjaaja/

Hinta

2700€

Lisäksi koulutukseen kuuluu 2 oppikirjaa, Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (26,00 €) sekä Sovittelun taito (35,00 €), joihin suositellaan tutustumista jo ennen koulutuksen aloitusta. Lisäksi suosittelemme tunne- ja tarvekorttien hankkimista (30,00). Nämä voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä lisäämällä tiedon tilauksesta lomakkeen lisätietoja-kenttään. Tilaukset käsitellään, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu. Kirjat ja kortit eivät sisälly koulutusmaksuun.

Koulutus laskutetaan 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi että, koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

01.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.