Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika

08.11.2019 – 23.06.2020

Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30

Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30
1. uusinta ma 27.1.2020 klo 16.30-20.30
2. uusinta ma 9.3.2020 klo 16.30-20.30
3. uusinta 23.6. klo 16.30-20.30

Tentteihin ilmoittaudutaan tenttikalenterin kautta ennakkoon: www.paijathameenkesayliopisto.fi -> tenttikalenteri

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat

Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa

Luennot 32 tuntia ja tentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus

Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: