Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 2020

Kuvaus

Aika
Luennot Zoomin kautta
pe-la 9.-10.10. ja 16.-17.10.2020
klo 9.30 – 16.30

Moodletentti ti 3.11.2021
1. uusinta ti 12.1.2021
2. uusinta ti 16.3.2021
Ylimääräinen uusinta ti 30.3.
klo 17-20

Ei mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa Luennot 32 tuntia ja tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa, jos osallistut vain tälle jaksolle.

Aika

09.10.2020 – 31.07.2022

Paikka

Etänä Zoomin kautta

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ilmoittautumiset

27.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: