Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 2020

Kuvaus

Aika
Luennot Zoomin kautta
pe-la 9.-10.10. ja 16.-17.10.2020
klo 9.30 – 16.30

Moodletentti ti 3.11.2021
1. uusinta ti 12.1.2021
2. uusinta ti 16.3.2021
Ylimääräinen uusinta ti 30.3.
klo 17-20

Ei mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa Luennot 32 tuntia ja tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki – Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa, jos osallistut vain tälle jaksolle.

Aika

09.10.2020 – 31.07.2022

Paikka

Etänä Zoomin kautta

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ilmoittautumiset

27.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen