Koulutukset

Psykologian perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville, kuten esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon.

Aika

08.09.2021 – 31.07.2022

Ryhmänohjauksen alustava aikataulu syksyllä 2021. Aikataulu voi muuttua ryhmän koon ja opiskelijoiden tarpeen ja toiveiden mukaisesti.

Kehityspsykologia I (5 op):
ke 8.9.2021
ke 22.9.
ke 6.10.
klo 16.30-19.00

Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
ke 3.11.,
ke 17.11.
ke 1.12.
Klo 16.30-19.00

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
ke 12.1.2022
to 26.1.
to 9.2.
Klo 16.30-19.00

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
to 9.3.
to 23.3.
to 6.4.
Klo 16.30-19.00

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
ke 27.4.
to 11.5.
to 25.5.
Klo 16.30-19.00

Paikka

Ryhmänohjaus etänä Zoomin kautta.
Lisäksi käytössä verkko-oppimisalusta Moodle.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Ylläolevissa linkeissä on kerrottu opintojaksojen sisältötiedot. Kesäyliopiston järjestämän ryhmänohjaaja-mallin mukaiset opintojaksojen aikataulut ja suoritustavat päivitetään mahdollisimman pian tälle sivustolle.

Kouluttajat

Ryhmänohjaajan toimii PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Ryhmänpohjausmallissa opiskelu perustuu ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja ohjaukseen. Opinnoissa edetään etukäteen sovitussa aikataulussa ja sovituilla suoritustavoilla. Ryhmänohjaaja toimii opiskelun ja ryhmän ohjaajana ja tukijana.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti omassa tahdissa ilman ryhmänohjausta on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan Psykologian verkko-opintoja suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 29.8.2021 mennessä. Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Ilmoittautuneille lähetään infokirje opintojen aloitukseen liittyen elokuun lopussa.

Muu informaatio

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Opintojen päättymispäivä ei ole tarkka. Päättymispäivä 31.7.2022 viittaa lukuvuoden viimeiseen päivään. Päättymispäivään vaikuttaa paitsi kevään/kesän 2021 suorituspäivät että oma

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 530 euroa.
(Sisältää 25 opintopistettä)

• Laskutetaan 2 erässä. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.

Ilmoittautumiset

06.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon