Koulutukset

Psykologian aineopintojen opintojaksot, lv. 2021-2022

Sisältö

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Suoritustapoina ovat pääasiassa oppimistehtävät ja kirjatentit.
Psykologian aineopintokokonaisuus koostuu seuraavista pakollisista (25 op) ja valinnaisista (10 op) opintojaksoista. Kaikkien jaksojen laajuus on 5 opintopistettä / jakso. Klikkaamalla jakson nimeä pääset tarkastelemaan jakson tarkempia tietoja.
Pakolliset opintojaksot (25 op):
Persoonallisuuspsykologia
Sosiaalinen ihminen
Koulutuksen sosiaalipsykologia
Elämänkulun psykologia I: Lapsuus ja nuoruus
Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus
Valinnaiset opintojaksot 10 op
Organisaatiopsykologia
Työhyvinvoinnin psykologia
Psykogerontologia, verkko-opinnot 
Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia
Terveyspsykologian perusteet

Suoritustapa

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Suoritustapoina ovat pääasiassa oppimistehtävät ja kirjatentit.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Yksittäiselle opintojaksolle osallistuva:
Mikäli haluat ilmoittautua vain jollekin alajaksolle/alajaksoille, mutta et koko opintokokonaisuudelle, niin voit tehdä ilmoittautumisen tältä tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (klikkaa ”ilmoittaudu tästä” sivun ylä- tai alareunasta). Kirjoita lomakkeella olevaan lisätietoja-kenttään sen jakson / jaksojen nimi, mille osallistut.

Koko opintokokonaisuudelle osallistuvan ei tarvitse ilmoittautua erikseen yksittäisille opintojaksoille kesäyliopistoon.

Kaikkien osallistujien, sekä opintokokonaisuudelle että yksittäisille jaksoille osallistuvien, on tehtävä jaksokohtainen ilmoittautuminen Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tähän liittyen opiskelijalle lähetetään sähköpostilla infokirje elokuun 2021 alussa. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa infokirje lähetetään n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen jakson hinta määräytyy jakson opintopistemäärän mukaisesti.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu on 9 euroa / opintopiste.
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa / opintojakso.
Esimerkiksi 3 op:n laajuisen jakson hinta on tällöin 57 euroa.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Yksittäiselle jaksolle osallistuvalla on mahdollisuus perua osallistuminen maksutta 1.8.2021 asti ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa 14 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 14 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruminen kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen