Koulutukset

Proosan kirjoittaminen, 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Osaamistavoitteet
Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Kurssilla perehdytään novelliin ja lyhytprossaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Sisältö
Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä / tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt.

Toteutustavat
Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen.

Oppimateriaalit
Kurssin aluksi sovitaan luettavat teokset/novellit/artikkelit.

Arviointiasteikko
0-5

Arviointikriteerit
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx

Kielet
suomi

Taso
Perusopinnot

Aika

17.01. – 19.02.2023

Tiistaisin lähiopetusta, torstaisin etäopetusta

ti ja to
17.1. ja 19.1. 2023
24.1. ja 26.1.
31.1. ja 2.2.

klo 16.30-19.45

Tehtävien palautukset 19.2. mennessä

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Jakso sisältää 12 tuntia luentoja ja 12 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus

Kurssin vastuuopettaja ja mahdolliset muut opettajat märittelevät kurssin alussa luettavat kirjat / artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.