Koulutukset

Portugalin alkeiskurssi, osa II, 5 op LY, lv. 2020-2021

Aika

01.01. – 31.07.2021

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2020-2021 aikana. Aikataulu tarkentuu.

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Alkeiskurssin toisessa osassa opitaan lisää portugalin kielen perusteita. Ääntäminen on tarkkaa. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista, jonka avulla kielen ymmärtäminen paranee ja oman tuotoksen ilmaisu rikastuu. Opitaan ymmärtämään monipuolisempia lauseita tutustumalla painottomiin objektipronomineihin ja ottamalla niitä hieman käyttöön. Kurssin aikana opiskelija tutustuu lisää portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla jatketaan tutustumista päivittäisten asioiden hoitamiseen portugaliksi. Vapaa-aika on yksi teema. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Keskeiset rakenteet ovat: säännölliset ja epäsäännölliset verbin indikatiivin preteritin perfektin ja imperfektin muodot, niiden käyttö, adjektiivin vertailu, painottomat objektipronominit ja niiden paikka lauseessa ja käskymuodot. Portugalin ja Brasilian kielten erot pidetään rinnakkaisesti esillä eri kielen tasoilla.

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Lähiopetus

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen mahdollista kun aikataulu on selvillä

Hinta

Hintatieto tarkentuu

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.