Koulutukset

Portugalin alkeiskurssi, osa I, 5 op LY, lv. 2020-2021

Aika

01.01. – 31.07.2021

Opintojakso järjestetään lukuvuoden 2020-2021 aikana. Aikataulu tarkentuu.

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Alkeiskurssin ensimmäisessä osassa opitaan portugalin kielen perusteita. Ääntämisen hyvään hallintaan paneudutaan. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija tutustuu hieman portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opiskelija voi valita Portugalin portugalin tai Brasilian portugalin standardin: kielen kaikilla tasoilla on eroja, vaikka kyse on samasta kielestä. Kurssilla käsitellään peruskieliopin rakenteita ja niiden käyttöä. Opetellaan peruskanssakäymiseen liittyviä sanontoja, toiseen tutustumista kysymyksien avulla ja itsestä kertomista. Päivittäisten asioiden hoitamista opetellaan portugaliksi. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa, aloittaen käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Kurssilla harjoitellaan sekä ääntämistä että opetellaan portugalin eri variaatioiden kuuntelemista ja kannustetaan siihen itsenäisesti. Keskeiset rakenteet ovat: substantiivien monikkomuodot, sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä verbin indikatiivin preesensmuotoja, demonstratiivipronominit, kysymyssanat, sekä päälauseen että kysymyslauseen sanajärjestys. Kurssilla otetaan huomioon kielen eri tasoilla olevat kielenkäytön erot sekä Portugalissa että Brasiliassa. Myös muihin portugalinkielisiin kulttuureihin tutustutaan.

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Lähiopetus

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen mahdollista kun aikataulu on selvillä

Hinta

Hintatieto tarkentuu

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.