Koulutukset

Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana, 5 op, verkko-opinnot, lv. 2022-2023 (pakollinen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata persoonallisuuden lajinkehityksellistä perustaa, osaa kuvata persoonallisuuspsykologisten ilmiöiden kehityksellistä luonnetta, ymmärtää, kuinka persoonallisuuspsykologiset ilmiöt selittävät ihmisen toiminnan ajallista pysyvyyttä sekä johdonmukaisuutta ja vaihtelua tilanteiden välillä, osaa kuvata kulttuurin merkitystä persoonallisuuspsykologisille ilmiöille, osaa soveltaa tietojaan tunnistaakseen persoonallisuuspsykologisia ilmiöitä sekä niiden seurauksia ja keskinäisiä suhteita sekä osaa kuvata persoonallisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Koulutuksen sisältö
Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. lajinkehitys persoonallisuuden perustana, persoonallisuuspiirteet ja luonteenomaiset sopeutumat kehityksellisinä ilmiöinä sosiaalisissa ympäristöissä ja eri kulttuureissa, persoonallisuuspiirteiden ja luonteenomaisten sopeutumien ajallista pysyvyyttä sekä tilanteiden välistä vaihtelua ja johdonmukaisuutta luovat mekanismit.

Suoritustavat ja arviointiperusteet
Vapaaehtoiset luennot (10 t) ja/tai itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät, arviointi 0-5

Oppimateriaalit
Adams, D.P., Shiner, R.L. & Tackett, J.L. (2019). Handbook of personality development (Parts I–III, V).

Kurssialueella ilmoitettu artikkelikokoelma.

Opettaja
Petri Karkkola

Esitiedot

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Pakollinen opintojakso psykologian aineopinnoissa.

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen