Koulutukset

Persoonallisuuspsykologia I 5 op, lv. 2022-2023

Kuvaus

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa. Opintojaksolla opiskelija kehittää ajattelun taitojaan sekä kykyä ottaa haltuun tutkimusperustaista tietoa ja teorioita laajoistakin asiakokonaisuuksista paitsi alan asiantuntijoita kuunnellen ja yhteiseen keskusteluun osallistuen myös itsenäisesti opiskellen.

Aika

09.11.2022 – 31.07.2023

Ryhmänohjaus järjestetään etänä.

ke 9.11.
ke 23.11.
ke 7.12.

klo 16.30-19.00

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ryhmänohjaaja PsT Hanna Vuorimaa

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun lisäksi järjestetään ryhmänohjausta opiskelun tueksi.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. 

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: kaksi oppimistehtävää

Kirjallisuus

HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja) tai uudempi painos.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen