Koulutukset

Perittävän elinaikaiset varallisuustoimet, ositus ja perinnönjako

Kuvaus

Viime vuosikymmeninä yleinen varallisuustaso on huomattavasti parantunut. Samalla entistä tavallisempaa on, että vanhemmat ja isovanhemmat jo elinaikanaan siirtävät varallisuutta seuraaville polville erilaisin taloudellisin järjestelyin, joissa myös verotusnäkökohdilla on merkitystä. Perintökaaren ennakkoperintö- ja lakiosanormistot sisältävät perittävän elinaikaisiin toimiin liittyvää sääntelyä, ja myös avioliittolaissa on tältä osin huomioitu lesken asema kuolinpesäosituksessa. Moniin lakisääteisiin olettamiin ja lähtökohtiin perittävä voi itsekin vaikuttaa omilla määräyksillään. Kuolinpesissä saattaa toisaalta syntyä yllättäviäkin tilanteita, ellei asioita aikanaan ole harkittu loppuun asti tai tarpeellisia määräyksiä on jäänyt antamatta.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella perittävän varallisuustoimia sekä hänen elinaikansa ja omien disponointiensa että kuolinpesän ja jaon näkökulmasta ja näin pyrkiä antamaan välineitä tarkoituksenmukaiseen jäämistösuunnitteluun ja kuolinpesissä syntyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Aika

08.09.2021

klo. 9.00-15.30

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Koulutusta on mahdollista seurata etänä Zoomin kautta. Huomioithan, että kyseessä on lähiopetuksena toteutettavan koulutuspäivän striimaus eikä koulutusta ole varsinaisesti suunniteltu verkkokoulutukseksi. Jos haluat osallistua koulutukseen etänä, mainitse etäosallistuminen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa. Lähetän etäopetukseen ilmoittautuneille Zoom-kokouslinkin erikseen.

Koulutustiloissa on huomioitu turvavälit, käsihygienia ja tarjoamme halukkaille maskit.

Tilanteen vaatiessa koulutus siirretään kokonaan verkkoon.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka työskentelevät perhevarallisuus- ja perintöasioiden parissa: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvontahenkilöstölle sekä pankkien varainhoito-osastoilla toimiville.

Sisältö

– Ennakkoperintöjärjestelmä. Lain lähtökohdat
– Mikä voi olla ennakkoperintöä?
– Lakiosasuoja, suosiolahja ja avustukset
– Vakuutukset ja vakuutusten edunsaajamääräykset
– Avio-oikeus ja lahjoitukset. Vastikkeet
– Perittävän määräykset lahjan jäämistöarvioinnista
– Etuuden saajan puolison asema. Avio-oikeusmääräykset
– Määräysten myöhempi muuttaminen
– Varallisuustoimien arviointi perunkirjoituksessa, osituksessa ja jaossa

Kouluttajat

OTT, dosentti Eva Gottberg

Lisätietoja

Toimisto 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 24.8.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

220 €, sisältää lounaan ja iltapäiväkahvit

Ilmoittautumiset

24.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.