Koulutukset

Parisuhteiden sopimukset ja välirikko: sopimuspätevyys ja sopimusten sovittelu, sekä tuoretta oikeuskäytäntöä avoliittolain hyvityssäännöksen soveltamisesta (verkko)

Aika

16.11.2023

klo 9.00-13.00 (5 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, verkkokoulutus.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoom-verkkoalustaa käyttäen.

Verkkokoulutusta varten tarvitsette verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen, kuulokemikrofonin ja kameran (ei pakollinen).

Zoom-linkin ja ohjeet lähetämme noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Osallistuminen ei vaadi Zoom-sovelluksen lataamista.

Koulutus tallennetaan.

Kohderyhmä

Asianajajat, lupalakimiehet, tuomarit, pankkilakimiehet, oikeusaputoimistot

Sisältö

Avo- ja aviopuolisot toimivat pääsäännön mukaan normaalien varallisuusoikeudellisten säännösten mukaisesti silloin, kun he tekevät varallisuusoikeudellisia oikeustoimia keskenään ja kolmansien kanssa. Puolisoilla on myös laaja sopimusvapaus sen suhteen, miten heidän välisensä varallisuussuhteet puretaan avo- tai avioerossa. Avoliittolain ja avioliittolain säännökset perustuvat sopimusvapaudelle, mutta täysin rajoittamattomasti puolisot eivät voi oikeustoimia tehdä.

Kurssilla tarkastellaan parisuhteiden sopimuksia: minkä sisältöisiä ne voivat olla, mistä kannattaa välirikon varalta sopia, mitkä ovat sopimusten muodollisen ja aineellisen pätevyyden arvioinnin lähtökohdat, jne. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi tilannetta, miten avioehtosopimuksen pätevyyteen vaikuttaa se, että sopimus on solmittu ajallisesti lähellä vihkimistä ja/tai toisella osapuolella ei ole hyvää suomen kielen taitoa.

Kurssilla käydään läpi myös parisuhteiden sopimusten sovittelua sekä avoliittolain hyvityssääntelyä koskevia viimeaikaisia ratkaisuja. Kurssin ote on käytännönläheinen ja oikeustapauksia on esillä runsaasti.

-Avoliittolain sopimukset: mistä voi sopia, mistä ei voi sopia ja mistä oikeuskäytännön valossa kannattaisi sopia
– Avioliittolain sopimussääntely: sopimusvapauden tärkeimmät rajoitukset, sopimusten mahdollisuudet, sopimusten muotosäännökset
– Oikeustoimilain pätemättömyysperusteet ja niiden soveltuminen parisuhteiden sopimuksiin
– Sopimusten sovittelu, avioehtosopimuksen sovittelu
– Avoliittolain hyvityksestä annettuja ratkaisuja, ja suhde sopimuksiin

Kouluttajat

Professori Tuulikki Mikkola

Tuulikki Mikkola toimii kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt pitkään yliopistolla, mutta hänellä on myös vuosien käytännön kokemus perhe- ja jäämistöoikeudellisten ja yhteisomistusta koskevien asioiden parissa työskentelystä. Mikkola on kokenut luennoitsija, joka on julkaissut muun muassa monografian yhteisomissuhteista.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, puh. 044 7290 020 toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 1.11.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

01.11.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos
peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.