Koulutukset

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, syksy 2021

Kuvaus

Tavoite ja sisältö:
Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Kurssi antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Aika

08.10. – 08.11.2021

Luennot ja harjoitukset:

pe-la 8.-9.10.2021
pe 8.9. klo 18-20.30
la 9.10. klo 9.30-16

pe-la 15.-16.10.2021
pe klo 17-20.30
la klo 9.30-17

Oppimispäiväkirjan palautus viimeistään ma 08.11.2021.

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h). Edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus

Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2021 mennessä.

Muu informaatio

Opintojakso tehdään lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelman mukaisesti.

80% läsnäolovaatimus.
Luentoja ei nauhoiteta.
Poissaoloja ei voi korvata tehtävillä.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 98,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 90 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

30.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen