Koulutukset

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, syksy 2020, verkko-opetus

Kuvaus

Tavoite ja sisältö:
Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Kurssi antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Aika

09.10. – 02.11.2020

Luennot ja harjoitukset
pe-la 9.-10.10. 2020
pe-la 16.-17.10.2020
pe klo 17-20.30
la klo 9.30-16

Oppimispäiväkirjan palautus viimeistään ma 2.11.2020.

Paikka

Verkko-opetus Zoomissa

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Kirjallisuus

Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 4.10.2020 mennessä.

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 98,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 90 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

04.10.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuteen