Koulutukset

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, kevät 2023

Aika

31.03. – 15.04.2023

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3 op)
Etäopetuksena Zoomissa. Tässä opintojaksossa menetelmätehtävä tehdään opetuksen sisällä ja pitää olla valmiina ja päivitettävissä viimeistä opetuspäivää varten, jolloin se tehdään lopuksi kokonaan valmiiksi. Opetus luentoja ja ryhmätöitä, arviointi opiskelijan itsenäisestä menetelmäkorttitehtävästä, 0-5.
Perjantai 31.03.2023 klo 17-21
Lauantai 01.04.2023 klo 9-16
Perjantai 14.4.2023 klo 17-21
Lauantai 15.4.2023 klo 9-17
Yhteensä 21 h

Paikka

Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat:

– eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
– kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
– ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta.

Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen.

Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki. Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Arviointi

1-5 / uusittava

Kirjallisuus

Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.

Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.

Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.

Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

90 euroa

Ilmoittautumiset

26.03.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen