Koulutukset

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, alk. kevätlukukausi 2022

Kuvaus

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja.

Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi on avoimesti saatavilla verkossa MOOC-toteutuksena ympäri vuoden, mutta se tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot, jotka suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä:

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

HUOM! Tämä opintojakso suoritetaan verkkokurssina suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Jakso pitää olla suoritettuna ennen muille jaksoille osallistumista. Johdantokurssi on maksuton ja sen voi suorittaa kuka tahansa opinnoista kiinnostunut. Katso ohjeet verkkokurssille osallistumiseksi täältä: 
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/ 

Muut opintokokonaisuuteen kuuluvat jaksot, jotka kesäyliopisto järjestää:

UPAMU1011 Business design 4 op

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op

Aika

01.03. – 31.12.2022

Aikataulutiedot tarkentuvat. Aloitus- ja päätösaika on suuntaa antava. Huomioi tämä mikäli haet aikuiskoulutustukea opintoihin tässä vaiheessa. Kesäyliopisto pidättää oikeudet opintojen aikataulutuksen muuttumiseen.

Mikäli et ole suorittanut Johdatus palvelumuotoiluun opintojaksoa aiemmin, aloita ao. kurssin suorittaminen hyvissä ajoin, jotta ehdit saada sen valmiiksi ennen muiden kurssien alkua (arvioilta maaliskuussa 2022).

Paikka

Kontaktiopetus etänä Zoomin kautta
tai mikäli koronatilanne sallii voidaan opetus järjestää lähiopetuksena osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekä palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista.
Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
– määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
– hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
– pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön
– selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
– käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
– määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 13.2.2022 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Huomioithan, että kesäyliopisto järjestää kaikki muut kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, paitsi maksuttoman verkkokurssin Johdatus palvelumuotoiluun 2 op. Johdantojakso tulee olla suoritettuna ennen muille jaksoille osallistumista. Johdantojakson voit suorittaa omassa tahdissasi ja on veloitukseton. Jakson lisätiedot seuraavassa osoitteessa:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

Kesäyliopisto ei takaa muiden kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen järjestämistä ennen kuin vasta ilmoittautumisajan päätyttyä eli 13.2.2021 jälkeen.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 595 euroa.

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 560 euroa. (Laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot maksua useammassa erässä ota yhteyttä kesäyliopistoon)

Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 35 euroa.

Ilmoittautumiset

13.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.