Koulutukset

Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, syksy 2023

Aika

20.10. – 02.12.2023

pe 20.10 16.30-20.15
la 21.10. 9-15.00
ke 1.11. klo 16.30-20.15
ke 8.11. klo 16.30-20.15
Projektien purut pe 2.12. 16.30-20.15

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä

– soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen

– analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Kouluttajat

Outi Nokkonen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

120 euroa

Ilmoittautumiset

15.10.2023 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen