Koulutukset

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja.

Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi on avoimesti saatavilla verkossa MOOC-toteutuksena ympäri vuoden, mutta se tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot, jotka suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä:

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

HUOM! Tämä opintojakso suoritetaan verkkokurssina suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Jakso pitää olla suoritettuna ennen muille jaksoille osallistumista. Johdantokurssi on maksuton ja sen voi suorittaa kuka tahansa opinnoista kiinnostunut. Katso ohjeet verkkokurssille osallistumiseksi täältä:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

Muut opintokokonaisuuteen kuuluvat jaksot, jotka kesäyliopisto järjestää:

UPAMU1011 Business design 4 op

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op

Aika

03.09.2022 – 31.05.2023

UPAMU1011 Business Design (4 op)
Lauantai 3.9.2022 klo 9-15 Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 5.9.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 7.9.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 10.9.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 12.9.2022 klo 17-21,Zoom
Keskiviikko 14.9.2022 klo 17-21, Zoom
Yhteensä 28 h
Esseen palautus 28.9.2022 mennessä.
80%:n läsnäolovaatimus.

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus (4 op)
Lauantai 8.10.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 10.10.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 12.10.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 15.10.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 17.10.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 19.10.2022, klo 17-21, Zoom
Yhteensä 28 h
Esseen palautus 2.11.2022 mennessä.
80%:n läsnäolovaatimus.

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (3 op)
Lauantai 19.11.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Keskiviikko 23.11.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 30.11.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 3.12.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Yhteensä 21 h
80%:n läsnäolovaatimus.

Loppujen opintojaksojen aikataulut tarkentuvat. Päättymispäivä 31.5.2022 on suuntaa antava ja tarkentuu, kun kokonaisuuden kaikkien jaksojen aikataulut selviävät.

Paikka

Lähiopetus: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Etäopetus Zoomin tai vastaavan palvelun kautta.

Esitiedot

Johdatus palvelumuotoiluun 2 op tai vastaavat tiedot.

Tavoite

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekä palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista.
Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
– määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan
– hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta
– pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön
– selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
– käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
– määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely.

Opintoja ei voi suorittaa kokonaan verkon kautta.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 15.8.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Voit perua ilmoittautumisen veloituksetta, jos teet sen viimeistään 15.8.2022.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Huomioithan, että kesäyliopisto järjestää kaikki muut kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, paitsi maksuttoman verkkokurssin Johdatus palvelumuotoiluun 2 op. Johdantojakso tulee olla suoritettuna ennen muille jaksoille osallistumista. Johdantojakson voit suorittaa omassa tahdissasi ja on veloitukseton. Jakson lisätiedot seuraavassa osoitteessa:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

Kesäyliopisto ei takaa muiden kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen järjestämistä ennen kuin vasta ilmoittautumisajan eli 15.8.2022 jälkeen.

Muu informaatio

Kokonaisuuden päättymisaika on suuntaa antava. Huomioi tämä mikäli haet aikuiskoulutustukea opintoihin. Kesäyliopisto pidättää oikeudet opintojen aikataulutuksen muuttumiseen.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Mikäli et ole suorittanut Johdatus palvelumuotoiluun opintojaksoa aiemmin, aloita ao. kurssin suorittaminen hyvissä ajoin, jotta ehdit saada sen valmiiksi ennen muiden kurssien alkua.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 595 euroa.

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 560 euroa. (Laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot maksua useammassa erässä ota yhteyttä kesäyliopistoon)

Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 35 euroa.

Yksittäisen jakson hinta:
3 op 90 euroa
4 op 120 euroa

Ilmoittautumiset

15.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset