Koulutukset

Palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena -verkkokurssi

Kuvaus

Palvelumuotoilu on ajattelutapa: voidaksesi hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä tarvitaan ymmärrys palvelumuotoiluprosessin rakenteesta ja asiakaslähtöisen yhteiskehittämisen tavoitteesta. Tämän verkkokurssin aikana ymmärrät ja voit sen pohjalta lähteä syventämään ymmärrystäsi muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilun menetelmistä lisää.

Muuttuva maailma edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta sekä liiketoimintaympäristön että asiakkaiden toimintaympäristön muuttuessa. Mistä uudet ratkaisut ja muutosjoustavuus? Mikä avuksi, jos sisäiset prosessit eivät riittävästi taivu muutostarpeisiin? Kuinka kysymystä vastuullisuudesta voisi oikein lähestyä?

Palvelumuotoilu on lähestymistapa, joka on kehitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Pohdimme valmennuksesssa myös kysymystä siitä, kuinka palvelumuotoilulla voidaan huomioida ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Osallistamalla sekä asiakas että työyhteisö ketterään kehittämiseen saadaan konkreettista tietoa toimintaympäristöstä ja varmistus siitä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Aidosti kestävien ratkaisujen avaimet löytyvät asiakasrajapinnasta ja vaikka ne ovat haastavia toteuttaa, apuna toimivat eri toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen.

Tervetuloa haastamaan omaa ajattelua kehittämisprosesseista ja oivaltamaan palvelumuotoilun ydin!

Paikka

Verkkokurssi yhteistyössä SnellmanEdun kanssa.

Koulutus on saatavilla 14.6.2021-30.4.2022, nonstopina verkossa.

Kohderyhmä

Kokonaisuus soveltuu sinulle, joka tiedät mitä palvelumuotoilu on, olet ehkä kokeillut sitä itse työssäsi, mutta projekti ei ole syystä tai toisesta onnistunut. Myös sinulle, joka tiedät kyllä mitä asiakaspersoona ja palvelupolku on, mutta et ole ymmärtänyt kuinka niitä hyödynnetään osana kehittämisprosessia. Työskentelet kenties asiantuntijana, projektijohtajana tai projektikoordinaattorina hankkeessa tai kehitysprojektissa. Kokonaisuudesta saat uusia ajatuksia myös sinä, joka pohdit kuinka voisit lähestyä kestävän kehityksen teemoja omassa työssäsi.

Tavoite

Kokonaisuuden myötä ymmärrät, mistä tulee lähteä liikkeelle, jotta palvelumuotoilun integrointi omassa hanke- tai kehitysprojektissa tuottaa hyötyä. Opit myös hahmottamaan, havainnollistavien asiantuntijahaastattelujen tukemana, kuinka prosessin eri osat ovat kytköksissä toisiinsa. Opit myös, missä vaiheessa projektia voit hyödyntää erilaisia palvelumuotoilun työkaluja. Niihin voitkin perehtyä verkkovalmennuksen laajojen linkkien myötä omatoimisesti kurssin suoritettuasi.

Valmennuksen aikana kartutat myös ymmärrystä siitä, millä tavoin muu kuin ilmastoalan asiantuntija voi tavoitella kestävää kehitystä: sekä asiakkaan muuttuvan tarpeen että uudenlaisen yhteistyön rakentamisen muodossa.

Sisältö

Tämä nonstop verkkokurssi pitää sisällään viisi noin 30 min videoluentoa ja viisi noin 20 min pituista, käytännönläheistä asiantuntijahaastattelua. Haastateltavat asiantuntijat työskentelevät yhteiskunnan eri sektoreilla ja reflektoivat palvelumuotoilun prosessia omien projektiensa näkökulmasta.

Kokonaisuus etenee palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ja voit hyödyntää sitä pienen kehittämisprosessisi tukena. Saat kokonaisuuden aikana käyttöösi yhteensä viisi palvelumuotoilun työpohjaa.

Aihe 1: Mitä on palvelumuotoilu? Kaikki lähtee asiakkaasta.

– Haastateltavana Lapin kestävän matkailun kehittäjä Hanna-Leena Pesonen

– Palvelumuotoilun työpohja: asiakkaan empatiakartta ja palvelupolku

Aihe 2: Rajattu palvelumuotoiluprosessi on ketterä.

– Haastateltavana Kuopion kirjastotoimen johtaja Päivi Savinainen, case muovittamattomat kirjat ns. “nakukirja”-projekti.

– Palvelumuotoilun työpohja: tavoitteen määrittely

Aihe 3: Yhteiskehittäminen on avain kestäviin ratkaisuihin.

– Haastateltavana Savonia AMK ilmastoturvallisuuden TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo.

– Palvelumuotoilun työpohja: yhteiskehittämisen työpajan suunnittelu

Aihe 4: Ratkaisun mallinnus ja pilotointi.

– Haastateltavana arvoprosesseihin perehtynyt palvelumuotoilija, sarjayrittäjä Minna Rantama, case arvopohjainen vaalikoneprojekti.

– Palvelumuotoilun työpohja: service blueprint

Aihe 5: Kestävistä ratkaisuista liiketoimintaetua.

– Haastateltavana Turun yliopiston yritysvastuun edistämiseen erikoistunut väitöskirjatutkija Mira Valkjärvi.

Kouluttajat

VTM, Silja Huttunen, kestävän tulevaisuuden muotoilutoimiston, Toimisto2030, perustaja, on kouluttanut palvelumuotoilua erilaisille kohderyhmille yksityisellä sektorilla, julkishallinnossa sekä kolmannella sektorilla.

Siljan oma hanke- ja projektiosaaminen on kertynyt tutkimuksen, sote-alan että oppilaitosten kentällä. Siljan näkemyksen ja kokemuksen mukaan kuka vain voi omaksua palvelumuotoilun periaatteet ja soveltaa niitä riittävän ymmärryksen myötä omaan työhönsä – parantaen sen myötä projektien asiakaslähtöistä määrittelyä ja sen myötä myös lopputulosten käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä. Häntä motivoi saada osallistujat oivaltamaan palvelumuotoilun merkitys ja viemään oivalluksia käytäntöön pienin ja määrätietoisin askelin.

Suoritustapa

Tämä on Snellman-kesäyliopiston verkkokoulutus, jonka voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.

Ostettuasi verkkokurssin saat sähköpostiisi tunnukset ja ohjeet (1-2 työpäivän kuluessa), joilla pääset suorittamaan kurssia sinulle sopivana ajankohtana. Verkkokurssin luentovideot ovat katsottavissasi ja haastattelut kuunneltavissa 3 kuukauden ajan siitä hetkestä kun saat tunnukset. Voit tulostaa kurssialustalta työpohjat omaan käyttöösi.

Lisätietoja

Kurssin sisältö ja toteutus:
Outi Savolainen, suunnittelija, outi.savolainen@snellmanedu.fi tai 044 746 2846

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Jenna Mattila, koulutuskoordinaattori, jenna.mattila@phkesa.fi tai 044 7290 020

Muu informaatio

Lue lisää kestäviä ratkaisuja palvelumuotoilun avulla: www.toimisto2030.fi/2021/03/03/kestavia-ratkaisuja-palvelumuotoilun-avulla

Hinta

99 €

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja ohjeiden lähettämisen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme koulutuksen koko hinnan.