Koulutukset

Palvelumuotoilu asiantuntija- ja projektityössä -verkkokurssi

Kuvaus

Mitä palvelumuotoilu on ja mitä palvelumuotoilu ei ole? Missä vaiheessa projektia palvelumuotoilun menetelmät ja asiakaslähtöinen näkökulma tulee huomioida? Millä tavalla ja missä järjestyksessä palvelumuotoilun työkaluja voi soveltaa asiantuntija- ja kehittämistyössä? Mikä on aitoa osallistamista ja millaisesta osallistamisesta ei ole hyötyä?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä käytännönläheisessä koulutuksessa. Lisäksi saat paljon vinkkejä mistä löytää lisätietoa palvelumuotoiluymmärryksen syventämiseen, ja opit käyttämään muutamaa keskeisintä palvelumuotoilun työkalua: palvelumuotoilun projektointi, asiakasempatiakartta, palvelupolku, palvelun tuotantokaavio. Koulutus toteutetaan etäopetuksena!

Olet ehkä kuullut palvelumuotoilusta ja kenties päässyt seuraamaan palvelumuotoiluprojektia sivusta, mutta et ole itse toteuttanut sitä. Olet ehkä aloittamassa projektia, jossa asiakkaat ja sidosryhmät tulisi huomioida aiempaa paremmin. Sinulla on työn alla kenties sisäinen, henkilöstöä osallistava kehittämisprojekti.

Kenties olet pohtinut kuinka paketoida palvelukokonaisuuksia tai tapahtumia entistä paremmin ja kiinnostavammin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta? Työskentelet sitten julkisella, kolmannella tai ensimmäisellä sektorilla, on palvelumuotoilun tulokulma hyvin todennäköisesti sovellettavissa omaan työhösi!

Aika

02.06. – 23.06.2022

Torstaisin klo 13.00-14.30. 2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6. etäopetus

Paikka

Verkkokoulutus yhteistyössä SnellmanEdun kanssa.

Kohderyhmä

Tämä koulutus on tarkoitettu erityisesti asiantuntija- ja projektityöntekijöille, mutta soveltuu myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö

to 2.6. klo 13–14.30: Palvelumuotoilu on tapa edetä aidosti asiakastarve edellä
– Asiakas- ja työntekijäymmärrys
– Kuka on asiakas? Asiakkaan sitouttaminen
– Palvelupolku, asiakkaan empatiakartta
– Lyhyt haastattelu: yksityisen sektorin asiantuntija.

to 9.6. klo 13–14.30: Malta tarkentaa fokus. Työkalut projektin rajaamiseen
– Palvelumuotoilun tuplatimantti
– Tavoitteen määrittely
– Palvelumuotoilun projektointi
– Lyhyt haastattelu: julkisen sektorin projektityöntekijä.

to 16.6. klo 13–14.30: Haasta oma näkökulmasi eli aidon yhteiskehittämisen kulmakivet
– Asiakas- ja henkilöstö yhdessä. Palvelun laatukuilut.
– Testaus ja palaute
– Suunnittele toimiva yhteiskehittämisen työpaja
– Lyhyt haastattelu: kolmannen sektorin asiantuntija.

to 23.6. klo 13–14.30: Tunnista kehityskohteet ja ota opiksi. Palvelumuotoiluprosessin läpivienti
– Ketterät kokeilut. Palvelumuotoilutiimi.
– Mittarointi
– Palvelun tuotantokaavio
– Opitun reflektointia pienryhmissä

Kouluttajat

VTM, Silja Huttunen (Toimisto2030) on kouluttanut palvelumuotoilua erilaisille kohderyhmille yksityisellä sektorilla, julkishallinnossa sekä kolmannella sektorilla. Silja käyttää itse palvelumuotoilua omassa asiakastyössä ja myynnin tukena, sekä fasilitoi asiakkaidensa palvelumuotoiluprosesseja. Siljaa motivoi saada osallistujat oivaltamaan palvelumuotoilun merkitys ja viemään oivalluksia käytäntöön pienin ja määrätietoisin askelin.

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy yhteensä neljä puolentoista tunnin webinaaria. Jokaisen webinaarin aikana käydään läpi:
– Oivalluttava luento päivän aiheesta n. 30 min
– Palvelumuotoilun työkalu ja sen hyödyntäminen (pienryhmäkeskustelu) n. 30 min
– Oivalluksia käytännön esimerkkien/ haastattelun kautta palvelumuotoilun hyödyntämisestä n. 30 min

Lisätietoja

Kurssin sisältö ja toteutus:
Outi Savolainen, suunnittelija, outi.savolainen@snellmanedu.fi tai 044 746 2846

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Jenna Mattila, koulutuskoordinaattori, jenna.mattila@phkesa.fi tai 044 7290 020

Hinta

159 €

Ilmoittautumiset

23.05.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon