Koulutukset

Palvelujen markkinointi 5 op, kevät 2022

Kuvaus

Tavoite ja sisältö:

Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Aika

09.03. – 31.05.2022

Etäopetus Zoomissa:
9.3. klo 17-19:30
12.3. klo 9.30-15:15
16.3. klo 17-19:30
23.3. klo 17-19:30
26.3. klo 9:30-15:15
30.3. klo 17-19:30
9.4. klo 9:30-15:15.

ti 19.4.
uusintatentti ma 30.5.

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Tarkentuu

Suoritustapa

Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä.

Kirjallisuus

Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso tehdään lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelman mukaisesti. Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 148,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 140 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

28.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen