Koulutukset

Osaava® kouluttaja -koulutus 12 op

Kuvaus

Osaava kouluttaja -koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen, kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja, käsittelee ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä vahvistaa toiminnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia. Koulutus syventää tietoa oppimisen anatomiasta sekä tarjoaa runsaan määrän erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joita voi käyttää osallistamiseen ja oppimisen syventämiseen. Tavoitteena on syventää pedagogista osaamista, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Aika

14.09. – 30.11.2022

Lähiopetusjaksot:

14-15.9.2022
4-5.10.2022
1-2.11.2022
29-30.11.2022

klo 9.00-15.30 (64 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Osaava kouluttaja – koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.

Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista.

Yhä useammassa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
• osaa kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa.
• osaa suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.
• osaa mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti.
• osaa esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
• osaa käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.
• osaa havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.
• osaa valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia.
• osaa hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.
• osaa toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa

Opintopisteet

12 op

Sisältö

14.9.2022 Oppimisen anatomia

Oppimisen anatomia kouluttajan tukena
Minä kouluttajana
Kouluttaja pedagogisena osaajana

15.9.2022 Koulutuksen rakenne

Erilaiset koulutukset
Tavoitteet koulutuksen tukirankana
Kohdentaminen
Sisällön rakentaminen
Havainnollistaminen
Argumentit syventävät oppimista
Etäkoulutusten rakenne

4-5.10.2022 Kouluttaja esiintyjänä

Kouluttaja improvisoijana
Esiintyjän sanaton viestintä
Kouluttajan ilmaisuvoima
Esiintyminen etäkoulutuksissa

1-2.11.2022 Ryhmä haltuun!

Kouluttaja ryhmänohjaajana
Miten edistän oppimista
Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

29-30.11.2022 Osaava kouluttaja näyttöpäivät

Palaute koulutustyön kehittäjänä
Oman lopputyön esittely
Koulutusdemon toteutus

Lisäksi oppimispäiväkirja sekä omaan koulutukseen liittyviä suunnittelutehtäviä

Kouluttajat

Jutta Laino-Tabell (Osaava® koulutukset sekä Ohjaamo®) on toiminut kouluttajana yli 20 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 10 vuotta draamakasvatuksen vastuuopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaitonsa on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin.

Suoritustapa

Opetusmuodot:
Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallisia harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä.

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen, oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Suoritustavat:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien tekemistä ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali:
Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 30.8.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 31.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.
Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muu informaatio

Osaava® kouluttaja koulutuksista sanottua:

• Koulutus antoi laajan perustiedon, jonka koin todella hyödylliseksi: koulutuksen rakenne, ajankäyttö kouluttaessa, harjoitteet ja niiden käyttömahdollisuudet, esiintymistilanne, havainnollistaminen ja kaiken perustana oman käyttöteorian rakentuminen. Todella hyvä paketti kaikin puolin!

• Tuntui, että kaikki kouluttajan tekemät valinnat (sisältö, harjoitukset jne.) oli tehty osallistujia ajatellen ja tukivat meidän oppimista.

• Koulutuksessa oli leppoisa, rento, turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri. Kouluttaja kohtasi kaikki yksilöinä, arvosti jokaisen työtä ja roolia kouluttajana, oli kiinnostunut kuulemaan kokemuksia ja mielipiteitä. Muut osallistujat olivat myös kiinnostuneita toinen toisistaan ja se välittyi.

• Psykologisesti turvallisen ryhmäyttämisen taidonnäyte

Hinta

1400 €

Laskutetaan 2 erässä.
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

30.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.