Koulutukset

Oppimisvaikeudet – Mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän tulisi tietää! -verkkokoulutus

Kuvaus

Mitä ovat tyypillisimmät oppimisvaikeudet, miten ne voi tunnistaa ja mistä ne johtuvat?
Millä tavoin nämä vaikeudet ilmenevät lasten ja nuorten arjessa ja mihin ne vaikuttavat?
Miten huomioida ja tukea lapsia ja nuoria, joilla on oppimisen vaikeuksia?

Tule mukaan kesäyliopiston Oppimisvaikeudet-koulutuspäivään kuulemaan vastauksia yllä oleviin kysymyksiin!

Aika

19.09.2023

klo 9.00-16.00 sisältäen ruokatauon (60min) ja kaksi kahvitaukoa (á 15min)

Paikka

Verkkokoulutus (Zoom)
Koulutusta ei tallenneta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

• varhaiskasvatuksen työntekijät, opettajat, aineenopettajat, kouluavustajat
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3.sektorin ammattilaiset (esim. lastensuojelu, neuvola, puhe- ja toimintaterapeutit, kouluterveydenhuolto)
• harrastusten ohjaajat ja valmentajat

Sisältö

Jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä kohtaa päivittäin oppimisvaikeuksia ja niistä aiheutuvia haastetilanteita. Valitettavan usein oppimisvaikeuksista johtuvat haasteet jäävät tunnistamatta, lapset sinnittelevät liian vaativissa ympäristöissä ja heidän vaikeudet kasaantuvat. Oman käsittelykyvyn ulottumattomissa olevien asioiden äärellä ponnisteleminen johtaa herkästi oppijaitsetunnon laskuun, psyykkiseen pahoinvointiin ja epätoivottuun käyttäytymiseen.

Koulutuksessa opiskelija tutustuu tyypillisimpiin oppimiseen vaikuttaviin häiriöihin: kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, hahmotusvaikeus, matematiikan oppimisen vaikeus, toiminnanohjauksen vaikeudet, tarkkaavuushäiriö, autismikirjon häiriöt ja aistisäätelyn häiriöt.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja huomioida työssään paremmin oppimisen vaikeuksia. Hän ymmärtää millä tavoin eri oppimisen vaikeudet yksin tai yhdessä voivat ilmetä ja vaikuttavat lyhyt- ja pitkäaikaisesti lasten ja nuorten elämään eri elämänalueilla. Opiskelija oppii oppimisvaikeuksien huomioimisen ja tukemisen periaatteet. Hänellä on käytössään käytännönläheisiä tukikeinoja omassa arjessa toteutettavaksi.

Kouluttajat

Nina Uusitalo, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, VET, TOHJ, MindMind®-valmentaja, Vuorovaikutusohjaaja

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa Mari Smolander p. 010 3229451, mari.smolander@kesyli.net

Ilmoittautuminen ja laskutus
Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 4.9.2023 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 5.9.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

190 €

Ilmoittautumiset

04.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.