Koulutukset

Oppimisen ja opetuksen perusteet (5op)

Aika

27.09. – 21.11.2021

Verkkokurssi ajalla 27.9.2021-21.11.2021

Paikka

Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristö Moodlessa Tuutortapaamiset Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Esitiedot

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Suoritustapa

Verkkoluennot, verkkokeskustelu ja oppimispäiväkirja.

– ensimmäisellä viikolla vain orientaatio Zoomissa
– suunnitteluvaiheessa: luennot, oppimistehtävät, aikataulu (27.9-21.11. välillä) vahvistuu seuraavien viikkojen aikana

Arviointi

Opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

· Sawyer, K. (Ed.) (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.2nd ed. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526. Luvut 1, 2, 5, 14, 18, 20, 26, 31, 33, 35, 36.

· Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

13.09.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen