Koulutukset

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (5op)

Kuvaus

Tiedot tarkentuvat

Aika

21.02. – 10.04.2022

Verkkokurssi ajalla 21.2.2022-10.4.2022

Paikka

Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristö Moodlessa
Tuutortapaamiset Zoomin kautta.

Esitiedot

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

-verkkokeskustelut, oppimistehtävät ja essee
-luentotallenteet 14 t, kirjallisuus, oppimistehtävät

Arviointi

Asteikolla 0-5-

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

20.12.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen