Koulutukset

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan, sanoittaa omaa osaamistaan, tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Koulutuksen sisältö
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä.

Opetus ja suoritustavat: Verkko-opinnot: Oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali

Huom! Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta.

Opetuksen aika
01.10.-30.11.2022: Ilmoittautuminen alkaa 12.9.2022 klo 9.00
01.02.-31.03.2023: Ilmoittautuminen alkaa 16.1.2023 klo 9.00
01.06.–31.07.2023: Ilmoittautuminen alkaa 15.5.2023 klo 9.00

Ilmoittautumisohjeet oppimisympäristö Moodlessa.

Opintopisteet

3 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2022. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Jakso kuuluu työ- ja organisaatiospsykologian perusopintokokonaisuuteen 2022-2023.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan ja osallistua tuutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen