Koulutukset

Nykykreikan kielen ja kulttuurin perusteet

Kuvaus

Kurssin ajankohta siirtynyt keväältä syksylle!

Aika

06.09. – 11.10.2021

6.9., 8.9., 13.9., 15.9., 20.9., 22.9., 27.9., 29.9., 4.10., 6.10. ja 11.10.2021

klo 17.30-19.30 (26 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Kreikan kielen vasta-alkajat ja henkilöt, jotka haluavat kerrata kreikan alkeitaan

Sisältö

Aloitetaan nykykreikan kielen aakkosista ja harjoitellaan hyödyllistä arkielämän ja matkailun kieltä sekä sanontoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käytetään tilanteisiin sopivaa sanastoa ja ilmauksia rutiininomaisissa keskusteluissa. Opetellaan kertomaan itsestä, tutuista ihmisistä, asioista ja lähiympäristöstä sekä kyselemään muista ihmisistä ja heidän elämästään. Luetaan ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä, etsitään tietoa esitteistä ja ohjelmista sekä täytetään lomakkeita. Käytetään vuorovaikutuksessa tarvittavia sopivia rakenteita ja kielioppia. Lisäksi tutustutaan kreikkalaiseen tapakulttuuriin ja paikallisiin toimintatapoihin.

Opiskelu painottuu puhuttuun kieleen ja sen tuottamiseen. Opiskelijalta toivotaan aktiivista osallistumista tunneilla. Käytetään pääasiassa opettajan laatimaa ja kokoamaa materiaalia. Taso A1-A2.

Kouluttajat

Kirsti Mäkelä

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 22.8.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Seuraaviin aakkosiin on hyvä tutustua jo ennen kurssia:

Nykykreikan kielen aakkoset

Kirjainten kirjoittaminen

Hinta

125 €

Ilmoittautumiset

22.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

#kreikka #kielikurssi #kieli #perusteet #alkeiskurssi #kielet