Koulutukset

Nuorisoterapeutti/-valmentaja, 20 op, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Koulutus toteutuu!

Kaksi paikkaa jäljellä. Haku aikaa jatkettu kunnes paikat saadaan täyteen soveltuvista hakijoista.

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa nuorten kanssa toteutettavassa työssä myönteisen tuloksellisesti.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja valmennuksellisista sekä ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa.

Aika

02.03.2022 – 09.03.2023

Seminaaripäivät reaaliaikaisesti verkon kautta:

2.3.2022
6.4.
10.5.
8.6.
8.9.
13.10.
30.11.
17.1.2023
16.2.
9.3.

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16. Kellonajat voivat tarkentua vielä koulutuksen alussa.

Lisäksi koulutuksen aikana on vertaisryhmätapaamisia, asiakastyötä ja itsenäistä työskentelyä. Aikataulut selviävät koulutuksen aikana.

Paikka

Verkkopainotteista monimuoto-opiskelua, katso lisätiedot kohdasta suoritustapa.

Kohderyhmä

Taustakoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Tavoite

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

SEMINAARIPÄIVIEN SISÄLLÖT SEURAAVASTI:

1. Seminaaripäivä:
– orientointi opintoihin
– ryhmän psykologisen turvallisuuden luominen
– ratkaisukeskeisyyden perusteita, ihmiskäsitys ja arvomaailma

2. Seminaaripäivä:
– ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
– ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli

3. Seminaaripäivä:
– ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
– ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys

4. Seminaaripäivä:
– nuorten masennus
– ryhmämuotoiset menetelmät nuorten

5. Seminaaripäivä:
– lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia
– ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
– nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus

6. Seminaaripäivä:
– nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt

7. Seminaaripäivä:
– syömishäiriöt

8. Seminaaripäivä:
– nuorten päihdeongelmat
– itsetunto-ongelmat

9. Seminaaripäivä:
– nuorten stressi, kriisit ja traumat
– itsetuhoisuus
– Mindfulness/tietoisuustaidot psykoterapiassa

10. Seminaaripäivä:
– opinnäytetöiden esittäminen

Kouluttajat

Koulutus toteutetaan yhteistyössä © Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.
Koulutusjohtajana toimii Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kogn. lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija

Hilkka Putkisaari, ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), taideterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-II-tason terapeutti, opettaja/KM, sosionomi (AMK), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE.

Koulutuksessa on lisäksi muita kouluttajia, joihin voit tutustua näistä linkeistä:
https://www.siria.fi/asiantuntijat/maria-matilainen
https://www.siria.fi/asiantuntijat/marjo-kokko
https://www.siria.fi/asiantuntijat/terhi-lahti
https://www.siria.fi/asiantuntijat/niina-nurmela

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot

Opintokokonaisuuteen sisältyy
– 10 seminaaripäivää, jotka järjestetään etänä verkon kautta
– 8 vertaisryhmätapaamista, jotka voidaan järjestää etänä tai lähitapaamisissa, mikäli ryhmä niin toivoo
– asiakastyöskentelyä 50 tuntia
– opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka toteutetaan nuorten kanssa.
– lisäksi harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia sekä kirjallisia välitehtäviä

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat:
Koulutusjohtaja Sirkku Ruutu sirkku.ruutu@siria.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaumiset 1.2.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.2.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumisen lisäksi jokaisen osallistujan tulee laatia kirjallinen hakemus koulutukseen. Lähetä hakemus viimeistään 1.2.2022 osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.

Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

– Tutkintosi ja työkokemuksesi sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva tutkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?

– Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa. Pystytkö suorittamaan nuorten valmentamiseen liittyvän asiakasharjoittelun (50h) omassa työpaikassasi?

a. Jos pystyt, millaisista nuorista asiakaskuntasi koostuu?
b. Jos et pysty, sinun tulee itse hankkia asiakkaasi esim. vapaaehtoistyön kautta. Mitä ideoita sinulla on, miten aiot hankkia asiakkaasi?

– Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Arvioi asteikolla 1-10: Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? Perustele numeerinen vastauksesi.

– Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Asteikolla 1-10: miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella?

– Koulutuksessa harjoitellaan nuorten valmentamiseen soveltuvia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja eläytyä nuorten maailmaan. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?

– Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?

– Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan nuorten valmentajaksi?

– Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

– Asteikolla 1-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

Lopullisista opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi.

Hinta

2495 €
Laskutetaan 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä ilmoitathan erien määrän ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä.

Koulutus toteutetaan kesäyliopistoyhteistyönä. Päijät-Hämeen kesäyliopiston osallistujakiintiö on 5 osallistujaa. Paikat jaetaan ilmoittautumis-/hyväksymisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset

27.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon