Koulutukset

Nepsy Master täydennyskoulutus (5 op) -verkkokoulutus

Aika

23.01. – 06.03.2024

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena Zoom-alustalla.

Kontaktiopetuspäivät:
1. jakso: 23.-24.1.2024
2. jakso: 5.-6.3.2024

klo 9.00-16.00 (32 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Zoom-verkkoalusta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa.

Kohderyhmä

Nepsy Master täydennyskoulutus on tarkoitettu jo valmistuneille Nepsy valmentajille.

Osallistuja voi olla joko vastavalmistunut tai todella kokenut valmentaja. Tässä koulutuksessa
syvennetään ratkaisukeskeisyyttä, neuropsykiatrista osaamista sekä omaa valmentajuutta.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteet
• Uusimman nepsy- tietouden ja teoriapohjan laajentaminen
• Reflektointia muiden valmentajien kanssa: vertaistuki, verkostoituminen ja käytännön
vinkkien jakaminen
• Itsesäätelyn ja -tuntemuksen tukeminen sekä vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin
tukeminen.
• Vahvistaa osaamistasi ratkaisukeskeisissä valmennusmenetelmissä

Sisältö

Koulutuksen sisältö
• Case-työskentelyä, käytännönläheisiä harjoituksia, joita voit soveltaa asiakastyössä
• Valmennusdemo ja valmennusharjoittelua
• PDA ja autisminkirjo
• Tyttöjen autismi ja ravitsemus
• Polyvagaalinen teoria: aivojen ja hermoston biologinen pohja itsesäätelyn ja
toiminnanohjauksen taustalla
• Tunne – Tarve –yhtälön merkitys rakentavan vuorovaikutuksen ratkaisujen ja motivaation
löytymisessä
• Minäpystyvyyden lisääntymisen merkitys vuorovaikutussuhteissa, resilienssi
• Tarinallisuuden syventäminen: minä nepsy-valmentajana tällä hetkellä

Kouluttajat

Pääkouluttajana Suvi Lehto, KM, erityisohjauksen asiantuntija, Eo, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, opinto-ohjaaja

Suoritustapa

Koulutus koostuu 4 opetuspäivästä (1–2 kuukauden välein kaksi päivää) ja opetusjaksojen välillä
tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta ja vertaisryhmätyöskentelystä.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 8.1.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 9.1.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

790 €, hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittautumiset

08.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.