Koulutukset

Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa

Aika

18.05.2022

klo 12.00–16.00, verkkokoulutus

Paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Riverian kanssa.

Kohderyhmä

Päivähoidon henkilöstö

Sisältö

Koulutus tarjoaa päivähoidon henkilöstölle konkreettisia työkaluja sekä hyödyllisiä vinkkejä ajankohtaisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen toteuttamiseen luontevana osana päivähoidon arkea.

Koulutuksesta saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä ikätasoinen seksuaalikasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa?
– Kuinka tukea lasten myönteistä kehotunnetaitojen kehitystä?
– Kuinka reagoida työssä vastaan tulevissa tilanteissa?
– Mikä on normaalia ja milloin on syytä huolestua?
– Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa omista oikeuksista ja opettaa turvataitoja?
– Kuinka sisällyttää seksuaalikasvatus päivähoidon vuosittaisiin opetustuokioihin

Koulutus vastaa varhaiskasvattajien usein kysymiin kysymyksiin ja antaa valmiudet toimia tavallisissa vastaan tulevissa tilanteissa. Lisäksi koulutus tarjoaa selkeät mallit vuosittaisten teemaa käsittelevien opetustuokioiden sisällöistä. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja sekä hyödyllisiä vinkkejä ajantasaisista materiaaleista.

Kouluttajat

Auktorisoitu seksuaalikasvattaja, erityispedagogi, KM Saara Sahlstén

Saara Sahlstén on koulutukseltaan erityisopettaja sekä auktorisoitu seksuaalikasvattaja ja -neuvoja. Sahlstén on erikoistunut etenkin lasten seksuaaliterveyskasvatukseen ja on kouluttanut viimeisten vuosien aikana sadoittain varhaiskasvattajia, opetushenkilöstöä, sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia sekä vanhempia.

Koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja usein kiitosta on tullut etenkin runsaista konkreettisista esimerkeistä sekä suoraan työhön sovellettavista sisällöistä.

Suomen seksologinen seura palkitsi Sahlsténin vuoden 2018 Työn sankari- tunnustuksella aktiivisesta seksuaaliterveyden edistämisestä.

Sahlsténin seksuaalikasvatuksen työhön voi tutustua Kasvukarusellin sivuilla: www.kasvukaruselli.com

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö: koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 2.5.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 3.5.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Koulutus perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajantasaisiin suosituksiin, Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin (WHO/THL), lasten oikeuksien sopimukseen (YK) sekä ajantasaiseen lainsäädäntöön.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Arjen luontevalla seksuaaliterveyskasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Kehityksen tukeminen ja suojaaminen varhaisvuosista alkaen edistää hyvinvointia merkittävästi myös nuoruus-ja aikuisiässä. Ikätasoinen seksuaaliterveys- ja turvataitokasvatus on osa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä jokaisen lapsen oikeus.

Seksuaaliterveyskasvatus on aina ajankohtainen aihe ja koskettaa meistä jokaista. Valitettavasti aihe on kasvatusalan koulutuksissa useimmiten vähäisesti huomioitu. Viime vuosina varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tuoneet lisäkoulutuksen tarpeen vahvasti esille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että johdonmukaisesti varhaisvuosista aloitettu seksuaali- ja turvataitokasvatus lisää hyvinvointia merkittävästi sekä ennaltaehkäisee riskejä tehokkaasti. Tarve asialliselle seksuaalikasvatukselle on lisääntynyt myös digitalisaation ja median murroksen myötä. Lapset törmäävät hämmentäviin ilmiöihin eri kanavissa yhä varhaisemmassa vaiheessa ja tarvitsevat tietoja sekä taitoja kasvunsa tueksi.

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

02.05.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.