Koulutukset

Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, syksy 2023

Aika

25.08. – 14.09.2023

Opetus Zoomissa:
25.8 klo 16.30-20.00
26.8 klo 9.00-15.00
8.9 klo 16.30-20.00
9.9 klo 9.00-15.00
14.9 klo 16.30-20.30

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
– yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
– soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Kouluttajat

Sara-Lotta Moilanen

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Arviointi

Asteikko: 1-5, hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Ilmoittautumiset

17.09.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen