Koulutukset

MOOC, SNOMED CT, Peruskurssi 5 op, lv. 2022-2023

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Tavoite
Opiskelija osaa: tunnistaa SNOMED CT:n käytön hyödyt potilastietojärjestelmissä, osaa kuvata ja selittää SNOMED CT:n käsitteitä, komponentteja ja referenssijoukkoja sekä tunnistaa yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet kansainvälisen termistön kehittämistyössä.

Koulutuksen sisältö
Sisältö: Mitä tarkoittaa SNOMED CT? Mitä vaatimuksia SNOMED CT:n käyttö edellyttää? Organisaatioiden saamat edut SNOMED CT:n käytöstä. Mikä merkitys on kliinisellä tiedolla? SNOMED CT:n käsitemaailma, komponentit ja referenssijoukot. SNOMED CT:n mukauttaminen.

Suoritustapa: Verkko-opetus, joka sisältää videoluennot ja kirjalliseen materiaaliin tutustumisen moduuleittain (A, B, C), yhteensä omatoiminen työskentely 135 h. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä. Opintojakson opiskeluaika on 120 vrk:tta (4kk:tta). (Suoritusaika tulee SNOMED Internationalilta ja THL on valvovana toimielimenä).

Kirjallisuus: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat tekemisissä potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, kirjaamisesta ja sen kehittämisestä.

Kaikille avoin MOOC-verkkokurssi DigiCampuksen alustalla. Opintojakso on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuutta 25 op.

Opettaja
Tiina Hassinen, Hanna Kuusisto

Arviointi
HYV-HYL arvostelu, 3 monivalintatenttiä ja loppukoe.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 01.09.2022 – 31.07.2023. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä. Opintojakson opiskeluaika on 120 vrk:tta (4kk:tta). (Suoritusaika tulee SNOMED Internationalilta ja THL on valvovana toimielimenä).

Opintojakso on kaikille avoin MOOC-kurssi DigiCampus-ympäristössä. Voit kirjautua opintojaksolle osoitteessa https://digicampus.fi/.

Opintojakson voi suorittaa maksutta Google- tai HAKA-kirjautumisen avulla. Jos haluat opintojaksosta virallisen suoritusmerkinnän opintorekisteriin, ilmoittaudu opiskelijaksi ja maksa opintomaksu. Kirjaudu tällöin opintojaksolle Avoimesta yliopistosta saamallasi kurssiavaimella. Opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin kerran kuukaudessa.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintojaksolle on jatkuva haku.
Ilmoittaudu viimeistään 31.5.2023.
Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ilmoittautumisen jälkeen (ei kuitenkaan ennen elokuuta 22).

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen