Koulutukset

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö (1op)

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat tekemisissä potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, kirjaamisesta ja sen kehittämisestä.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa, tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen, lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa.

Sisältö

Mitä on monialainen kirjaaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö. Perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. Mitä eri sote-ammattien edustajien tulee tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta.

Suoritustapa

Verkkotentin voit tehdä itse valitsemana ajankohtana 1.9.2021-31.7.2022 välisenä aikana.

Kuukauden loppuun mennessä tehdyistä tenteistä saa suoritusmerkinnän kolmen viikon kuluttua.

Arviointi

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Voit perua ilmoittautumisen maksutta, jos teet sen 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Jos perut ilmoittautumisen yli 14 vuorokauden kuluttua perimme koko koulutusmaksun mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen