Koulutukset

Minuus ja elämänkulku 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Tavoite
Opiskelija tuntee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön sosiaalitieteissä.

Koulutuksen sisältö
Minuuteen ja identiteettiin liittyvät käsitteet, teoriaperinteet ja tutkimusalueet. Elämänkulun käsite, ikävaiheet, narratiivisuus ja minuuteen liittyvät ongelmat nyky-yhteiskunnassa.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojakso sisältää erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson aloituspäivänä. Ensimmäinen pienehkö oppimistehtävä tulee palauttaa jo ensimmäisen viikon loppuun mennessä.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Oppimateriaalit

Cote, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.
Moodle-ympäristössä ilmoitettava oheismateriaali.

Opettaja
Yliopisto-opettaja Katja Lötjönen

Aika

18.01. – 19.03.2023

Verkkokurssi Moodlessa: 18.1. – 19.3.2023

Esitiedot

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op

Opintopisteet

5 op

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 1.1.2023 mennessä.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

01.01.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 14.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen