Koulutukset

MinD-ohjaajakoulutus – Voimauttava hevostoiminta 2022-2023 (11 op)

Kuvaus

Koulutus toteutuu. Koulutuksessa vapaita paikkoja. Ilmoittautumisaikaa jatkettu 21.8.2022

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

MinD – Voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä.

MinD-ohjaaja työskentelee ryhmän kanssa ymmärtäen turvallisen ja välittävän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä. MinD-ohjaaja pyrkii ohjausinterventioillaan lisäämään ryhmän jäsenten subjektiivista kokemusta osallisuudestaan ja kyvykkyydestään.

Hevonen toimii MinDissa mahdollistajana. MinD-ohjaaja ymmärtää, että muutos edellyttää motivaatiota, ja osaa hyödyntää hevosen motivoivia elementtejä ohjaustyössään. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.

MinD-ohjaajakoulutus tukee opiskelijan matkaa MinD-ohjaajaksi. Kouluttajilla on tahto ja kyky muokata opintokokonaisuutta koulutusryhmälle sopivaksi ja jokainen opiskelija saa tarvitsemansa mentoroinnin koulutuksen aikana.

Aika

01.09.2022 – 26.05.2023

Perusopinnot (7 op)
1.-2.9., 6.-7.10., 3.-4.11., 1.-2.12.2022 sekä 12.-13.1.2023
to-pe klo 9.00-16.00 (yht. 80 tuntia)

Pätevöitymisopinnot (4 op) kevät 2023

Loppuseminaari 26.5.2023 klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

7.10.2022 Hevostoiminta Minteli, Orimattila

Kohderyhmä

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä.

Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan perusopinnot (7 op), jolloin hän saa tästä todistuksen, mutta ei voi käyttää toiminnassaan MinD-ohjaaja -nimikettä. Pätevöityminen (4 op) tapahtuu keväällä 2023 työssäoppien. Pätevöitymisopinnot suoritettuaan ja lopputyön tehtyään opiskelija saa MinD-ohjaaja pätevyyden sekä todistuksen tästä.

Perusopinnot koostuvat viidestä noin kuukauden pituisesta jaksosta, joiden aikana perehdytään mm. ohjaajuuden elementteihin, hevoseen työparina, voimavarakeskeiseen työotteeseen ja ryhmän turvallisuuteen. Lähiopetuspäivien lisäksi perusopintoihin kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja oman ammatti-identiteetin reflektointia oppimispäiväkirjaa työstäen.

Pätevöitymisopinnot suoritetaan ryhmää ohjaten, mentoroinnin ja työnohjauksen tuella.

Kouluttajat

Riitta Silkko-Vainio, Vastaava kouluttaja, sosiaalikasvattaja, kriisityöntekijä, voimavarakeskeinen työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja MinD – Voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä, Minteli.

Juha Kilpiä, voimavarakeskeinen työnohjaaja, ryhmänohjaaja, Aktuaali koulutuspalvelut.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Riitta Silkko-Vainio, p. 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 31.7.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova.

Hakemuksesta tulee ilmetä yhteystietojen lisäksi hakijan koulutus ja työkokemus, sekä lyhyesti, miksi hakeutuu MinD-ohjaajakoulutukseen.
Hakemusten perusteella kutsumme kriteerit täyttävät hakijat soveltuvuushaastatteluun.

Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.

Muu informaatio

Otteita kirjasta Ajatuksia voimavarakeskeisestä ryhmänohjauksesta hevosavusteisessa toiminnassa:

”MinD rakentuu vahvasti voimavarakeskeisen viitekehyksen varaan.”

”MinDissa dialogisuus nähdään tapana kumartua toisen puoleen, olla kiinnostunut yksilöstä, auttaa toista hyväksymään omat kokemukset ja tunteet osana voimaantumisprosessia.”

”Turvallisuuden kunnioittaminen on vertaisryhmätoiminnan ohjaamisessa työskentelyn peruspilari.”

”Ohjaaja arvioi, kuinka vahva on ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen luoma turva.”

”MinD toteutuu aina tallikontekstissa ja hevosavusteisesti.”

Kirjan on kirjoittanut Riitta Silkko-Vainio, Juha Kilpiä, Piia Järvinen, Milla Keränen ja Sanna Mönkkönen.

Kirja on saatavilla Suomalaisesta kirjakaupasta, Bod.fi ja Adlibris.com -verkkokaupoista.

Hinta

Perusopinnot 1750 €, laskutus kolmessa erässä (syys-, marras- ja tammikuu)
Pätevöitymisopinnot 400 €

Ilmoittautumiset

21.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon